Во услови на криза, секоја четврта жена е во репродуктивен период , а дури една петтина од жените засегнати од кризата, имаат комплицирани бремености и абортус.

СОРАБОТНИЦИ